Kilka słów o Witoldzie Gombrowiczu

5 marca 2015 Cotrima 0

Ciekawą osobą zapamiętaną przez kolejne pokolenia dzięki swej twórczości jest Witold Gombrowicz. Pisarz ten rozgłos i znajomość jego tekstów zyskał dzięki publikacji powieści „Ferdydurke”. To właśnie z niej pochodzi gombrowiczowskie określenie upupienia, czyli narzucenie jednostce roli kogoś niedojrzałego i podrzędnego. Niemniej jednak nie jest to jedyny tekst, który autor ten stworzył. Wśród publikacji Gombrowicza przeczytać można między innymi „Pamiętnik z okresu dojrzewania”, „Bakakaj”, „Iwona księżniczka Burgunda”, czy „Pornografia” i „Kosmos”. Gombrowicz urodził się na Sandomierszczyźnie. Następnie przeprowadził się do Warszawy i tam też studiował prawo. Później studiował w [Zobacz Więcej]

Polscy pisarze epoki pozytywizm

4 lutego 2015 Cotrima 0

Pozytywizm jest epoką literacką, która umownie rozpoczęła się w 1863 roku. Natomiast za jej koniec w przybliżeniu można podać ostatnie lata XIX wieku. Pozytywizm to epoka, gdzie literatura jest narzędziem, które informuje człowieka o kształtującej się cywilizacji i kulturze. Jest narzędziem upowszechniającym zadania o charakterze ogólnospołecznym. Gdy mowa o pozytywizmie to koniecznym zadaniem jest wymienić jej twórców. Są to między innymi Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, Józef Rogosz, Michał Bałucki, Adolf Dygasiński, Artur Gruszecki, Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Mikołaj Biernacki, Kazimierz Zalewski, Aleksander Świętochowski czy Józef Szujski. [Zobacz Więcej]

Kim jest Julian Tuwim?

5 stycznia 2015 Cotrima 0

Julian Tuwim żył w latach 13.09.1894 – 27.12.1953. Jest polskim poetą dwudziestolecia międzywojennego, pisarzem, autorem skeczy, wodewili, librett operetkowych i tekstów piosenek. Ponadto jest jednym z „wielkiej piątki” grupy poetyckiej „Skamander”, dalej współzałożyciel kabaretu „Pikador”, współpracownik tygodnika „Wiadomości literackie”, a także tłumacz poezji francuskiej, rosyjskiej, niemieckiej oraz łaciny. J. Tuwim podpisywał się rożnymi pseudonimami m. in. Wim czy Roch Pekiński. Tworzył dla dzieci i dorosłych. Osobiście, gdy słyszę nazwisko Tuwim pierwsze na myśl przychodzą mi jego wiersze dla dzieci „Lokomotywa”, „Pan Hilary”, „Ptasie radio” oraz „Słoń Trąbalski”. Natomiast [Zobacz Więcej]

„Wielka piątka” Skamandra

4 grudnia 2014 Cotrima 1

Klasyką polskiej literatury jest twórczość pisarzy, którzy stworzyli Skamander. Skamandrem nazywamy grupę poetycką tworzącą w Polsce niepodległej. W skład tejże grupy wchodzili: Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń oraz Antoni Słonimski. Grupa uformowała się się na przełomie 1919 i 1920. W grudniu 1919 poeci po raz pierwszy wystąpili pod nazwa Skamander, a w styczniu ukazał się pierwszy numer czasopisma „Skamander”. Ich działalność miała miejsce w Warszawie. Ludźmi związanymi z „Wielką piątką” byli Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jerzy Libert i Józef Wittlin. Skamander był grupą [Zobacz Więcej]

Pisarze Młodej Polski

4 listopada 2014 Cotrima 0

Kazimierz Przerwa – Tetmajer, Jan Kasprowicz, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Tadeusz Boy-Żeleński, Stefan Żeromski, Władysław Stanisław Reymont, Stanisław Wyspiański i Gabriela Zapolska to najbardziej znani polscy pisarze, którzy tworzyli w epoce literackiej zwanej Młoda Polska. Okres ten obejmował lata 1890-1918 i nazywany jest także modernizm oraz neoromantyzm. W okresie Młodej Polski na szczycie hierarchii rodzajów literackich stawiano lirykę. Stąd trzeba wspomnieć o najpopularniejszym poecie lirycznym Kazimierzu Przerwa – Tetmajer. W swoich wierszach manifestował dekadencki światopogląd, wyrażał nastroje zwątpienia, smutku, brak jakichkolwiek drogowskazów oraz poczucie melancholii. Jego nazwisko łączy [Zobacz Więcej]